Download Press Release
ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคอีสาน
ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 โดยแชมป์ประจำภาคจะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
 • แชมป์ประจำภาคอีสาน

  นายอเล็กซานเดอร์ ไวเนอร์

  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
  ที่ปรึกษา อาจารย์อักษรศรี ชาติศรี

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  นายเติมชนน์ พันธะเสน

  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรมย์
  ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภากร ศิวกุล

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  นายธนพล วงศ์อาษา

  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
  ที่ปรึกษา อาจารย์สุภาพร พงษ์เมธา

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นายภาสกร ทรงยินดี

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
  ที่ปรึกษา อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี

 • รองชนะเลิศอันดับ 4

  นายศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล

  โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
  ที่ปรึกษา อาจารย์สุภชา นิศศัยดี