Download Press Release
ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมทองกวาว ยูนิเซิฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยแชมป์ประจำภาคจะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
 • แชมป์ประจำภาคเหนือ

  นายธนคร มณีพิทักษ์สันติ

  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
  ที่ปรึกษา อาจารย์ชณชนภ์ ชุณหการกิจ

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  นายชินกฤต สีคำยอด

  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
  ที่ปรึกษา อาจารย์รฤษิดา เครือน้อย

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  นางสาว รัญชนา ยามศิริ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นางสาวปภาวรินท์ มิตรานนท์

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  ที่ปรึกษา อาจารย์ชลดา สุมา

 • รองชนะเลิศอันดับ 4

  นางสาววัศยา ฟองมาลา

  โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
  ที่ปรึกษา อาจารย์จินตนา วัตสัน