ผลการแข่งขัน
NJ Spelling Bee 2016

รอบคัดเลือกประจำภาคกลาง

By Magnolia Ginkgo Plus

middle
middle

ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคกลาง 25 คน ณ ห้องประชุม 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

 เพื่อเข้าไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศ เรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันต่างฝ่าด่านสุดหินหลายด่านมากๆ เพื่อเข้าไปชิงชัยในระดับประเทศต่อไป รวมไปถึงการเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ประจำภาคกลางพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นใครไปดูโฉมหน้ากันเลย

middle
แชมป์ประจำภาคกลาง

แชมป์ประจำภาคกลาง

นายนรวิชญ์ โลหิตนาวี

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์ปรัชญา คณา

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายวิชยุตม์ ชยาภินันท์

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์อภิวัฒ ทองประดับ

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวโสภิตา แดนเนียลส์

จากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์รัตนา นามี

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวชวัลญา ไชยวาน

จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์เจนจิรา ศรีทองอุ่น

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 3

นางสาวญาณิศา พงศ์ประสิทธิ์

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์อภิวัฒ วิกเตอร์

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

1. นางสาวเพชรนภา เนตรหาญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
2. นางสาวนีร พันธุ์อุดม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอรณิชา อภิวิศาลกิจ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
4. นายเตชิน เรืองเกรียงสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวธัญลักษณ์ ประสมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวสามิณี สุขทวีกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพมหานคร
7. นายกระสินธุ์ ดิษฐอร่าม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
8. นายพิทักษ์ชน สุริยงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9. นายพิริยพล แดงแดช โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10. นายภาริศร์ เอื้อชูชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11. นายกันตพงศ์ บุญยรัตนิกร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
12. นายภูดิท สิตพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
13. นายกรณ์ กรวยกิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14. นายศิรปวีณ์ กันยาพรกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
15. นายภูริ ยิ่งยอด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
16. นางสาวชญาณิสตา วิชพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
17. นางสาวณัฐณิชา สุขประวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
18. นายอัชรอฟ สืบสุข โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
19. นางสาวฉายฉาน คำคม โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
20. นายอนวัช อรรถจินดา โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

รายการย้อนหลัง

ข่าวการแข่งขัน

Sponsored by

middle
middle
middle
middle
middle
middle
middle

Organized by

middle
middle
middle
middle
middle
middle
middle
middle