ผลการแข่งขัน
NJ Spelling Bee 2016
รอบคัดเลือกภาคใต้

By Magnolia Ginkgo Plus

southern
southern

ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคใต้ 25 คน ณ หอประชุมปาริชาต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เพื่อเข้าไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศ เรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันต่างฝ่าด่านสุดหินหลายด่านมากๆ เพื่อเข้าไปชิงชัยในระดับประเทศต่อไป รวมไปถึงการเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ประจำภาคใต้พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นใครไปดูโฉมหน้ากันเลย

southern
แชมป์ประจำภาคใต้

แชมป์ประจำภาคใต้

นายวโรดม แผ่นทอง

จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

ที่ปรึกษา อาจารย์ปองพล สุระกำแหง

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายธนกฤต ศรีจันทร์

จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษา อาจารย์ชวนี ปุริโสดม

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายอมิรุลล์ บนีอะหมัด

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

ที่ปรึกษา อาจารย์มีชัย วงศ์แดง

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายนัศรูน เปาะมะ

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

ที่ปรึกษา อาจารย์มีชัย วงศ์แดง

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 3

นายธนิน ว่องวงศ์

จากโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรารัตน์ ธิติประเสริฐ

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
 1. นางสาวณัฐกมล วงศ์นคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
 2. นางสาวสุภัสสร ส่งเสียง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
 3. นายกิตติภัฎ สังข์สุข โรงเรียนห้วยยอด ตรัง
 4. นางสาวปิยะธิดา ข่ายม่าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง
 5. นางสาวพิมพิศา กาลัญญุตา โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 6. นางสาวพิมพ์นิภา ชัยพฤกษ์เดชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 7. นางสาวสุรัชนี วิเชียรมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 8. นายธีรภัทร เพชรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 9. นางสาวสุชยากร สุริยะกำแหง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต
 10. นางสาวชญานิษฐ์ ทองเจิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 11. นางสาวมัทนาวดี เอียดสีทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
 12. นายพงศกร เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
 13. นายนโม วชิรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 14. นายธีรวัชร เกียรติธีรราภิวัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
 15. นางสาวนาซีบะห์ หะยีบือราเฮง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล
 16. นายภัทรเมธี พรหมจรรย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา  สงขลา
 17. นายคุณากร เอียดขนาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร
 18. นางสาวซัยนับ พิรุอาลี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  สตูล
 19. นางสาวนาเดีย เจะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 20. นายกษิดิศ สินภิบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รวมภาพบรรยากาศ

รายการย้อนหลัง

ข่าวการแข่งขัน

Sponsored by

southern
southern
southern
southern
southern
southern
southern

Organized by

southern
southern
southern
southern
southern
southern
southern
southern