ผลการแข่งขัน
NJ Spelling Bee 2016
รอบคัดเลือกภาคเหนือ

By Magnolia Ginkgo Plus

northern
northern

ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคเหนือ 25 คน ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อเข้าไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศ เรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันต่างฝ่าด่านสุดหินหลายด่านมากๆ เพื่อเข้าไปชิงชัยในระดับประเทศต่อไป รวมไปถึงการเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ประจำภาคเหนือพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นใครไปดูโฉมหน้ากันเลย

northern
แชมป์ประจำภาคเหนือ

แชมป์ประจำภาคเหนือ

นายณัฐนนท์ จำลองราษฎร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่ปรึกษา อาจารย์วันทกาญจน์ เล็กกระจ่าง

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายออสการ์ วิลเลี่ยม  ราเว็น

จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา อาจารย์สุชาวดี ยั่งยืน

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวชรินา พันธุ์ศรี

จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา อาจารย์จินตนา วัตสัน

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 3

นางสาวธนัชญา ธรรมลังกา

จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา อาจารย์จันทร์จิรา ศิริพัฒน์

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 4

นางสาววรรณวลัทล์ สมบูรณ์ชัย

จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา อาจารย์จันทร์จิรา ศิริพัฒน์

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
 1. นายวงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
 2. นางสาวนฤพร จักร์มุณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 3. นางสาวชัญญา คำคณานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 4. นางสาวพิมพ์แพรวา ศิริสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 5. นางสาวธารา อุดมอิทธิพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 6. นางสาวภูริชญา ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 7. นางสาวภัคศุภางค์ บุญเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน
 8. นางสาวกุลปรียาภัทร อายะวรรณา โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน
 9. นายชนกภัทร์ แซ่ลี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
 10. นางสาวอนรรฆวี โชติชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่
 11. นายธีร์ธวัช คำมีสว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 12. นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 13. นายกฤตภาส บุญญานันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
 14. นางสาวสุภาวิตา วิเศษโภคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 15. นางสาวพริมมาตา มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 16. นายศาสตรา ยวนตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 17. นางสาวอิษฎ์นันทน์ อินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 18. นางสาวอิงอร ก๋องเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
 19. นายภูวนาถ พันธุ์มณี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
 20. นายภรภัทร ก๋องเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

รวมภาพบรรยากาศ

รายการย้อนหลัง

ข่าวการแข่งขัน

Sponsored by

northern
northern
northern
northern
northern
northern
northern

Organized by

northern
northern
northern
northern
northern
northern
northern
northern