Download Press Release
รอบชิงชนะเลิศ
ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องประชุม (1-301) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20,000 คนทั่วประเทศไทย เราก็ได้สุดยอดแชมป์ประจำปี 2018 ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์ จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

  นายเติมชนน์ พันธะเสน

  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ศุภากร ศิวกุล

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  นายชินกฤต สีคำยอด

  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
  ที่ปรึกษา อาจารย์รฤษิดา เครือน้อย

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  นายอนีศ สุไลมาน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ปราณีต ศิริพงค์

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นายสหรัธ ปานผา

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ปรัชญา คณา

 • รองชนะเลิศอันดับ 4

  นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์

 • รางวัลชมเชย

  นายนิธิวงศ์ ฐิตสมานนท์

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ปรัชญา คณา

 • รางวัลชมเชย

  นายอเล็กซานเดอร์ ไวเนอร์

  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
  ที่ปรึกษา อาจารย์ อักษรศรี ชาติศรี

 • รางวัลชมเชย

  นางสาวจินต์จุฑา เผอิญโชครี

  โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
  ที่ปรึกษา อาจารย์ อาจารย์ รติมา ศิลปชัย

 • รางวัลชมเชย

  นายชยุต ลิ่วลม

  โรงเรียนดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ ณัฐยา ภักดีนอก

 • รางวัลชมเชย

  นายสิปปกร อรวิเชียร

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ อติพล สุกฤษฎานนท์