ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

NJ Spelling Bee 2016

By Magnolia Ginkgo Plus

Home
Home

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2016

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องประชุม 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

จากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20,000 คนทั่วประเทศไทย เราก็ได้สุดยอดแชมป์ประจำปี 2016

ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยตนเองจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์ที่ปรึกษา ของแชมป์ ก็จะได้ไปศึกษาดูงาน ณ ที่เดียวกัน

Home
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นางสาวฉายฉาน คำคม

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์ ประภัสสร พลเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายอนวัช อรรถจินดา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา อาจารย์ พรพรรณ วิมุกตะลพ

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวนาเดีย เจะมะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

ที่ปรึกษา อาจารย์ มีชัย วงศ์แดง

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวณราวดี จันทร์เกษม

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษา อาจารย์ วิรัช พิมพา

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 3

นายณัฐธีร์ ฤทธิเดชเกรียงไกร

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษา อาจารย์ เกษรา มีลาภ

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศพร้อมคณะกรรมการ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศพร้อมคณะกรรมการ

ภาพบรรยากาศ

รายการย้อนหลัง

ข่าวการแข่งขัน

Sponsored by

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Organized by

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home