5 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

 

อันดับที่ 5 Switzerland

ประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง ในประเทศนี้เราจะพบว่าการทำงานของรัฐบาลมีความแม่นยำ รัฐบาลพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อลดปัญหาทางการเมือง, ความรุนแรง, อาชญากรรม และลดการว่างงานของประชาชนให้ได้มาก ชาวสวิสจะมีนิสัยรักความสงบ ความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

 

 

อันดับที่ 4 New Zealand

ประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถ้ามองหาประเทศที่อบอุ่น อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ควรพลาด

 

 

อันดับที่ 3 Austria

ประเทศออสเตรีย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสะอาดมาก พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ออสเตรียได้รับการขนานนามว่า “The land of Music” ผลิตนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลาย โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

อันดับที่ 2 Denmark

เป็นประเทศเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและปลอดภัยที่สุดในโลก ด้วยการพัฒนาประเทศให้มีความเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพและเสรีภาพของ

 

 

อันดับที่ 1 Iceland

เป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง มีสภาพภูมิอากาศหนาวจัด แต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าประทับใจมากมาย ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่แทบไม่มีการก่ออาชญากรรมเลย จึงไม่มีกองทัพในการป้องกันประเทศ มีเพียงทีมกู้ภัยคอยตรวจตราความสงบเรียบร้อยรอบๆ เมืองเท่านั้น

 

 

 Lastest News