Serum

เซรุ่ม’ เป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่เกิดขึ้นเวลาเลือดแข็งตัว โดยเลือดนี้ได้มาจากคนหรือสัตว์ (ส่วนมากคือม้า) ที่ได้รับการฉีดยาให้เกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งใช้ฉีดให้กับคนที่ถูกงูหรือสุนัขบ้ากัด ‘ซีรั่ม’ คือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีความเข้มข้นและซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว 'เซรุ่ม' 'ซีรั่ม' หรือบางทีก็มี 'เซรั่ม' ... อ่านอย่างไรถึงจะถูกนะ

 Lastest News