มีแฟนยังอะ?

หลายคนคงไม่กล้าถามตรงๆ มาดูประโยคอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงและใช้แทนกันได้ดีกว่า

 Lastest News