เรียนรู้คำศัพท์จากรากพืชที่กินได้

Shame เรียกใช้ได้ 2 อย่าง น่าละอายก็ได้หรือน่าเสียดายก็ได้เลือกใช้ให้ถูกน่ะจ๊ะ

 Lastest News