ฮัดเช้ยๆ อยากรู้จังเลยศัพท์พวกนี้คืออะไร (Cough Sneeze Yawn Hiccup)

จาม ไอ สะอึก หาว ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรมาเรียนรู้กันครับ

  Lastest News