บทสนทนาสำหรับการทำงานพิเศษช่วงปิดเทอม (Conversation of summer job)

มาเรียนรู้บทสนทนาดีๆไว้ใช้สำหรับการทำงานช่วงปิดเทอมกันค่ะ

  Lastest News