เมาแค่ไหนกันเชียววว (Degrees of drunkenness)

มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระดับของการเมากันค่ะ

  Lastest News