ออกเสียง R-L ให้ชัด ทำได้ไม่ยาก (R-L pronunciation)

การออกเสียงก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับการสนทนากับคนต่างชาติ เพราะบางทีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกันก็อาจจะทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสับสนได้ ถ้าไม่ฝึกออกเสียงให้ดี

  Lastest News