ทำมาจากอะไร ใครๆก็อยากรู้ (Made from/of/with)

made in, made of, made with… etc. อยากบอกใครๆว่าของที่เรากิน เราใช้ทำจากอะไรไปดูกันเลย

  Lastest News