็How to write

ความผิดที่พบบ่อยในการเขียน’ มีหลายประเภท นอกจากเรื่อง content, vocabulary และ mistakes in styleจากตอนที่แล้ว มาคราวนี้มาดูเรื่องของ grammar หรือ หลักไวยากรณ์ กัน ซึ่งก็มีความผิดหลายแบบเลยล่ะ

PASSAGE READING

  Lastest News