How to write

ก่อนจะเขียนเรื่องให้ดีต้องฝึกเขียนในระดับประโยคให้ดีเสียก่อน ว่ากันว่าประโยคยิ่งซับซ้อนยิ่งแสดงถึงความสามารถของผู้เขียนนะ

PASSAGE READING

  Lastest News