งายวิจัยชี้ผลของกัญชาช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ

 

ปัจจุบันในหลายๆประเทศทั่วโลกได้ทำให้กัญชาเป็นพืชที่ถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางประเทศประชาชนสามารถหาซื้อมันได้ง่ายเหมือนหาร้านอาหารที่มีเมนูชาโคล บางประเทศก็จะสามารถซื้อกัญชาได้ถ้ามีใบสั่งจากแพทย์ แต่ทั้งนี้ทั้งในหลายๆงานวิจัยยืนยันตรงกันว่ากัญชาเป็นพืชที่มีผลดีมากกว่าผลเสีย 

อย่างล่าสุดก็ได้มีสุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนกว่า 320,000 คน และพบว่าผลของกัญชาในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับอันเนื่องมาจากผลของสุราได้ด้วย

มหาวิทยาลัยคิวเบคจากแคนาดาได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังกว่าสามแสนคน ก็ได้ผลลัพะ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่า

"การใช้กัญชาในปริมาณที่พอดี สามารถปกป้องตับคุณจากมะเร็งตับอันเนื่องมาจากสุราได้มากกว่าผู้คนทั่วไปที่ไม่ได้รับผลของกัญชา" เทอเรนซ์ บิวคง หนึ่งในผู้ทำการวิจัยให้ข้อมูลต่อ

ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังมีโอกาสมากถึงร้อยละ 90 ที่จะเป็นโรคมะเร็งตับหรือโรคที่ส่งผลใกล้เคียงกัน ส่วนผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังที่ได้รับผลของกัญชาในปริมาณที่พอเหมาะนั้นมีโอกาสเป็นโรคตับเพียง ร้อยละ 8 เท่านั้น

อย่างไรก็ดีผู้ทำการวิจัยยอมรับว่านี่เป็นการทำวิจัยโดนการสุ่มเก็บผลลัพธ์ของการทดลองจากกลุ่มคนหลายๆคนเท่านั้น อาจจะยังไม่ได้มีการอ้างอิงทางวิทยศาสตร์มาประกอบไปด้วย แต่มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการยืนยันทางด้านวิทยศาสตร์ออกมาให้ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

https://tonic.vice.com/en_us/article/neq3e8/weed-and-alcohol-liver

 

 

 

 Lastest News