นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบฯคว้าแชมป์ NJ SPELLING BEE 2017

 

หลังจากขับเคี่ยวกันมายาวนานกว่าครึ่งปี ด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 20,000 คน ที่ต้องเข้าประลองความสามารถด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าผู้ชนะเลิศของการแข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที 20 ประจำปี 2017 ตกเป็นของนายพิทยุตม์ อยู่ศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โดย นายพิทยุตม์ จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทอีกด้วย ส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ถึงอันดับ 4 จะได้รับถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งและเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 

“รู้สึกเกินความคาดหมาย ตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนอีกคนจะทำได้ดีกว่า” พิทยุตม์ บรรยายความรู้สึกหลังจากทราบผลการแข่งขัน ซึ่ง พิทยุตม์ ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และยังกล่าวขอบคุณเพื่อนผู้เข้าแข่งขัน NJ Spelling Bee คนอื่นๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนและมอบมุมมองความคิดใหม่ๆให้ตลอดการแข่งขัน

โดย อติพล สุกฤษฎานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ชนะ NJ Spelling Bee ประจำประเทศไทยคนล่าสุด กล่าวว่า NJ Spelling Bee เป็นการแข่งขันที่ให้เวลาฝึกซ้อมเพียงครั้งเดียวไม่มีทางที่จะช่วยให้ชนะได้ แต่เนื่องจากพิทยุตม์เป็นเด็กแข่งขันของโรงเรียน ผ่านการแข่งขันมาหลายรายการ และหลายเวที ทำให้เขามีวิธีการจัดการตัวเอง การลดความเครียดของตัวเองได้ดีพอสมควร และเนื่องจากการที่พิทยุตม์ผ่านการแข่งขันมาพอสมควร ทำให้ตัวของเขาสะสมความรู้ และสะสมประสบการณ์ของตัวเขาเองมามากพอสมควร นายพิทยุตม์ อยู่ศิริ ถือเป็นผู้ชนะการแข่งขัน NJ Spelling Bee ระดับประเทศไทยคนแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอีกด้วย 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกฤติน เอกธัญสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และรองชนะเลิศอับดับ 3 ร่วม คือ นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทั้งนี้การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017 ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากรอบการแข่งขันแบบออนไลน์ที่มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกว่าสองหมื่นคนจากทั่วประเทศไทย และได้ทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับภาค ก่อนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ NJ Spelling Bee 2017 เริ่มจากรอบ ‘Multiple Mind Benders’ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกคำศัพท์ข้อ a หรือ ข้อ b ที่สะกดถูกในข้อสอบ จำนวน 50 ข้อ โดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด 50 คน จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

รอบที่ 2 ‘Write It Right’ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 50 คน จะต้องสะกดคำศัพท์ที่พิธีกรพูดให้ถูกต้อง ในรอบนี้จะคัดผู้เข้าแข่งขันให้เหลือเพียง 10 คนเท่านั้น

รอบที่ 3 ‘Guess What?’ ผู้แข่งขันทั้ง 10 คน จะต้องจับคู่กันแข่งขัน ทายและสะกดคำศัพท์จากคำใบ้ให้ถูกต้อง โดยกำหนดให้แข่งขันคู่ละ 5 ข้อ แต่ละข้อ จะมี 3 คำใบ้ ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 คน จะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป

และรอบสุดท้าย ‘Last Minute’ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องและเร็วที่สุดภายในเวลา 60 วินาที ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้ชุดคำศัพท์คำเดียวกันทั้งหมด ผู้ที่ตอบถูกมากที่สุดจะได้เป็นแชมป์ NJ Spelling Bee ระดับประเทศไทย

 

โดยในปีนี้การแข่งขัน NJ Spelling Bee ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ดำเนินมาอย่างยาวนานที่สุดและมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย สามารถเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่ลงทะเบียนมาแข่งขันกันมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นมาจากการที่ ทางเนชั่น กรุ๊ป โดย NJ Digital ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และเอฟ แอนด์ เอ็น แมกโนเลีย พลัส กิงโกะ ได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อเยาวชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การสื่อสารด้วยภาษาสากลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแท้จริง การแข่งขัน NJ Spelling Bee จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยใฝ่เรียนคำศัพท์กันมากขึ้น โดยแต่ละปีที่จัดการแข่งขันยังได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างดีเสมอมา

 

พิมพิมล คงเกรียงไกร” บรรณาธิการของ NJ Digital กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของ NJ Spelling Bee คือ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนไทย ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการแข่ง NJ Spelling Bee ในฐานะผู้จัดงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กไทย เพราะเด็กที่ผ่านการแข่งขันมา สิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นรางวัล เงิน หรือการได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ มันไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขัน ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นศิษย์เก่าของเรานำประสบการณ์ และทักษะที่ได้จากการแข่งขัน ไม่เฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ แต่เป็นทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการพัฒนาตัวเองมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเขา ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเรา” 

สุดท้ายสำหรับน้องๆทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่การที่เราชนะการแข่งขัน ไม่ใช่รางวัล ไม่ใช่การได้รับเงิน ไม่ใช่การได้ไปต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใฝ่รู้ และการศึกษา ไม่ใช่เฉพาะเพื่อสอบหรือเพื่อการแข่งขัน แต่ชีวิตของเรา คือ การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับคนที่ได้เป็นแชมป์ อย่าหยุด อย่าคิดว่าจุดนี้ คือ จุดที่ดีที่สุดของเรา แต่ต้องเรียนรู้ และรักษาความมุมานะที่มีอยู่ตอนนี้ให้มีตลอดไป ส่วนน้องๆที่วันนี้ยังไม่ชนะ ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ก็นำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับ ดูข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดที่มีในปีนี้มาพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไป ถ้าเรามีคุณสมบัติที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดที่จะพยายาม ไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตข้างหน้า เราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนบรรณาธิการ NJ Digital กล่าว

 

เรื่องโดย แอดมินคิม ขอบคุณรูปภาพจาก www.facebook.com/pg/njdigitalfanpage/photos/Lastest News