| 

Parts of a shirt

ลองทำมาความรู้จักกับส่วนต่างๆของเสื้อกันหน่อยดีกว่า ว่ากว่าจะมาเป็นเสื้อ 1 ตัวให้ได้ใส่กัน จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง และจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 

Comments


นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนา
Feb 02 2017 06:22 PM

download อย่างไรคะ

Admin
Feb 02 2017 09:17 PM

คลิกที่รูปไอค่อน สีแดงได้เลยคะ

Dylan
Feb 13 2017 07:31 PM

Don't do KIDNEY DIALYSIS! !! There are actually better ways to stop KIDNEY DISEASE https://www.facebook.com/peter.fawler/posts/1634272283468938

Leave a reply

* Your comment

* Name

* EmailLastest News