นักเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมสร้างชื่อ คว้าตำแหน่งสุดยอดนักสะกดคำภาษาอังกฤษในการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2018

MORE

กิจกรรมการสัมมนา How to write better เพื่อถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน

 

เดอะ เนชั่น โดย NJ Digital ร่วมกับสถานทูตไอร์แลนด์ ภูเก็ตกาเซ็ทและซิตี้ไลฟ์เชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากEmbassy of Ireland, OCS (Outsourced Client Solutions), KERRY GROUP, Irish Thai Chamber of Commerceและ Emerald Cultural Institute จัดโครงการ Junior Dublin Awards for Thailand หรือโครงการการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสำหรับ เยาวชนขึ้น โดยในปี 2560 นี้นับเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันการเขียนเรียงความ ในครั้งนี้คือ “A Journey”

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นปีที่ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตบางนา เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ารับการ อบรมนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์ กลับไปประยุกต์และเผยแพร่สู่ นักเรียนต่อไป ซึ่งหัวข้อสำหรับการสัมมนาในปีนี้ คือ 'How to write better' โดยหลังจากเสร็จสิ้น งานสัมมนายังได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมด้วย

โดยยังคงได้รับเกียรติจากอาจารย์อิงทิพย์ รัตตะรังสี อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเทคนิคการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ซึ่งทางอาจารย์อิงทิพย์ได้กล่าวว่า ปัญหาหลักของการเขียนทุกคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องของหลัก ไวยกรณ์ คิดว่าถ้าหลักไวยกรณ์ไม่แม่น จะไม่สามารถเขียนได้ ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่เลยค่ะ การเขียน ที่ดีเกิดจากการอ่านที่เยอะ  หากเราอ่านเยอะ ทั้งการเลือกใช้คำ รวมถึงเรื่องของไวยกรณ์ จะตาม มาเองค่ะ

การเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากทักษะการพูดแล้ว ทักษะอีกอย่างที่เราจำเป็น ต้องใช้สื่อสารกันก็คือ การเขียน ถ้าเราเขียนแล้วสื่อสารกับใครไม่ได้ แม้กระทั่งการเขียนอีเมล์ ง่ายๆ ถ้าเราไม่สามารถเขียนให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวที่ต้องการจะสื่อสารได้ก็เท่ากับว่าเป็นการ สื่อสารที่ล้มเหลว โดยส่วนตัวคาดหวังว่า อาจารย์ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้รับกลับไป ประยุกต์และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์ต่อไปค่ะ” อาจารย์อิงทิพย์กล่าว

การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคณะอาจารย์จาก ทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยอาจารย์อร่าม ทองมี อาจารย์จากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้กล่าวถึงงานในครั้งนี้ไว้ว่า ถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมการสัมมนา แต่รู้สึกประทับใจมาก เพราะหัวข้อที่ใช้ใน การสัมมนาเป็นเรื่องราวที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ต้องการจะนำเนื้อหาไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน

ซึ่งอาจารย์อร่ามมองทิศทางปัญหาในการเขียนของเด็กไทยไปในทิศทางเดียวกับอาจารย์อิงทิพย์ว่า ปัญหาหลักสำหรับการเขียนของเด็กไทยอย่างแรก คือ เด็กไทยกลัวการเขียนผิด กลัวใช้ไวยกรณ์ผิด กลัวเลือกใช้คำผิด และอย่างที่สอง คือ กลัวเนื้อหาที่จะเขียน โดยเด็กๆ กลัวว่า เรื่องที่เลือกมาเขียนจะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ และจะเขียนยังไงให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ เป็นเหตุเป็นผลกันในแต่ละพารากราฟ และการสัมมนาในครั้งนี้ ยังทำให้ผมได้รับทิศทางแนวการ สอนเทคนิคการเขียนให้แก่นักเรียนว่าเราควรจะสอนนักเรียนไปในแนวทางไหน ควรให้นักเรียน เริ่มต้นเขียนประโยคจาก ระดับง่ายไปสู่ระดับยาก และก่อนการเริ่มเขียนควรเริ่มจากการวาง พล็อตเรื่องอย่างไรในแต่ละพารากราฟควรจะเลือกประโยคใจความหลักอย่างไร ควรเขียน ประโยคต่อไปอย่างไรให้สอดคล้องกับประโยคใจความหลักของเราสิ่งเหล่านี้ คือ ตัวอย่าง เทคนิคดีๆ ที่ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดให้ กับคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานครับ” อาจารย์อร่ามกล่าว

นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ Junior Dublin Literary Awards for Thailand ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ ‘A Journey' ยังคงสามารถส่งผลงานได้จนถึงวัน อังคารที่ 31 มกราคม 2559 นี้

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ njdigital.net/dublin/ และ www.facebook.com/events หรือโทร. 02-338-3631

เรื่องโดย แอดมินคิม ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/pg/njdigitalfanpage/photos/

 

MORE